Tot en met 1 mei kunt u weer leraren nomineren voor de titel Leraar van het Jaar.

Een beroepsjury zal uit alle aanmeldingen een selectie maken van tien leraren per onderwijssector (primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs). Deze docenten krijgen vervolgens een opdracht en uiteindelijk kiest de jury drie genomineerden per sector. Een vakjury kiest de uiteindelijke winnaars. Zij zullen een jaar lang ambassadeur zijn van hun beroepsgroep. De winnaars worden bekendgemaakt rond de Dag van de Leraar in oktober.

Ga naar www.deleraarvanhetjaar.nl.

Deel dit bericht: