Met zijn centraliserende spoedwet voor onderwijs aan nieuwkomers gaat minister Dennis Wiersma als een olifant door de porseleinkast. Dat benadrukt adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB in Trouw.

De Raad van State (RvS) was al buitengewoon kritisch over de voorgestelde Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen, waarmee Wiersma druk wil zetten op schoolbesturen, gemeenten en het Rijk. De kritiek van de RvS concentreert zich op de dwingende procedures die de minister vanuit Den Haag wil opleggen.

De RvS vreest dat de nieuwe wet de bestaande goede samenwerking tussen scholen, gemeenten en het Rijk gaat doorkruisen. Dat risico zit met name in de voorgestelde procedure, waarin pas na een besluit van de minister een nieuwkomersvoorziening kan worden ingericht. Dat besluit is vormgegeven als een dwingende aanwijzing, inclusief sanctioneringsmogelijkheden.

Raadselachtige dreigementen Wiersma

Bloemers drukt wat krachtiger uit dan de RvS. Volgens hem gedraagt de minister zich als ‘een olifant in de porseleinkast’. Bloemers benadrukt in Trouw dat scholen er over het algemeen alles aan doen om ook goed onderwijs te geven aan leerplichtige nieuwkomers, maar dat dat vaak niet lukt door de snelle groei van het aantal asielaanvragen, de ongelijke spreiding van vluchtelingen over het land en het lerarentekort.

‘De minister weet best dat de meeste scholen er al alles aan doen om zoveel mogelijk asielkinderen onderwijs te bieden. Het is me eerlijk gezegd een raadsel waarom Wiersma denkt dat dreigen met sancties enige verandering in de situatie gaat brengen. Blijkbaar denkt hij dat het beter gaat met centrale aansturing, handhaving en dwang’, aldus de VOS/ABB-adviseur.

Lees meer…

Deel dit bericht: