De aanpak om de basisvaardigheden te verbeteren gaat in drie stappen: eerst lezen, schrijven, rekenen, dan burgerschap en digitale geletterdheid en ten slotte ook andere leergebieden. In een brief aan de Tweede Kamer meldt onderwijsminister Dennis Wiersma dat hij er flinke vaart achter wil zetten.

De urgentie om de basisvaardigheden te verbeteren, spreekt volgens Wiersma ook dit jaar weer uit het inspectierapport De Staat van het Onderwijs. ‘Van school gaan terwijl je niet goed kunt lezen en rekenen, met te weinig kennis van democratie en te weinig digitale vaardigheden is een serieus probleem. Zonder deze basisvaardigheden heb je later moeite met solliciteren, met belastingaangifte of met onderscheid maken tussen nieuws en ‘fake’ nieuws’, aldus de minister.

Nog voor het aanstaande zomerreces zegt Wiersma te willen beginnen met de bijstelling van de kerndoelen voor taal en rekenen/wiskunde, inclusief de bijstelling van het referentiekader. Direct na de zomervakantie wil hij de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid gaan bijstellen. Voor deze twee stappen wil hij 12 maanden uittrekken. In januari 2023 maakt hij een tussenbalans op om te kijken of het haalbaar is bijgestelde kerndoelen op tijd en met voldoende kwaliteit op te leveren.

Als het is gelukt om de basisvaardigheden te verbeteren op het gebied van taal, reken/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid komen de overige vakgebieden aan de beurt, meldt Wiersma.

Lees meer…

Deel dit bericht: