Het kabinet wil de onderwijskwaliteit versterken en de basis op orde krijgen. Daarom komt het op korte termijn met een masterplan basisvaardigheden. Dat melden de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma naar aanleiding van het inspectie-onderzoek De Staat van het Onderwijs 2022 (SvhO 2022).

In het onderzoeksrapport staat onder andere dat het burgerschapsonderwijs nog tekortschiet en dat de toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs haaks staat op het streven naar meer inclusief onderwijs. Ook meldt de inspectie dat het voor herstel van onderwijskwaliteit goed is om naar Ierland en Zweden te kijken.

De ministers melden in een brief aan de Tweede Kamer dat de dalende prestaties op basisvaardigheden omhoog moeten en dat verbetering van welzijn en veiligheid van leerlingen en onderwijspersoneel prioriteit krijgt. ‘Dit kabinet doet met het coalitieakkoord gerichte investeringen om tot zichtbare verbeteringen te komen. Want het goede nieuws is dat het tij zeker te keren is.’

Over het aankomende masterplan melden ze, dat dit als doel heeft om met iedereen in het onderwijs ervoor te zorgen de resultaten op taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. ‘Op zeer korte termijn werken we samen met het onderwijsveld plannen uit, zodat ze werkbaar zijn voor de praktijk en de gewenste kwaliteit leveren. Hierbij zal in elk geval aandacht zijn voor beter gebruik van bewezen effectieve methodes, aansluiting tussen de school en de omgeving om de school.’

Deel dit bericht: