Het ministerie van OCW en de PO-Raad en VO-raad willen dat schoolbesturen de voorziening Groot onderhoud tot en met 2023 op dezelfde manier in de jaarcijfers kunnen verwerken als voor het kalenderjaar 2021. Ze hebben daarover een brief gestuurd aan de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In 2020 werd bekend dat de voorziening Groot onderhoud per 2023 wordt gewijzigd. In de nieuwe situatie zal alleen de componentenmethode mogelijk zijn voor de opbouw van deze voorziening. Scholen en besturen moeten bovendien hun meerjarenonderhoudsplan beleidsrijk maken om tot een juiste opbouw te komen. De gewijzigde opbouw zal resulteren in een verschuiving van middelen van het eigen vermogen naar de voorziening.

OCW en de sectororganisaties geven nu aan dat schoolorganisaties onvoldoende tijd hebben om adequaat te anticiperen op deze wijziging. Daarom vragen ze de Raad voor de Jaarverslaggeving om respijt.

Lees meer…

Deel dit bericht: