Vanaf het verslagjaar 2023 zal de opbouw van de voorziening groot onderhoud anders zijn dan nu. Dat heeft het ministerie van OCW aangekondigd in een webinar. De wijziging houdt verband met de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In de gewijzigde situatie per 2023 zal alleen de componentenmethode mogelijk zijn voor de opbouw van de voorziening groot onderhoud. OCW heeft daarbij aangegeven dat scholen en besturen hun meerjarenonderhoudsplan (MOP) beleidsrijk moeten maken om tot een juiste opbouw van deze voorziening te komen. Het ministerie zal daarvoor met een handreiking komen.

De gewijzigde opbouw van de voorziening zal resulteren in een verschuiving van middelen van het eigen vermogen naar de voorziening. De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zullen een plan van aanpak opstellen.

Wie betaalt wat?

Verder gaf ministerie van OCW in het webinar aan dat schoolbesturen en gemeenten het gesprek met elkaar moeten aangaan over de vraag wie wat betaalt. Het ministerie gaf te kennen dat renovatie in beginsel voor rekening van de gemeente komt, maar ook dat per geval kan verschillen in welke mate dit het geval is. Er is een wet in de maak die hier helderheid over moet verschaffen. Naar verwachting zal deze wet in 2023 van kracht worden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Deel dit bericht: