De bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen kent een nieuwe systematiek. Dit geldt voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

De nieuwe bekostiging vindt plaats per kwartaal. Hierbij worden in het primair onderwijs de teldata 1 augustus (met terugwerkende kracht), 1 november, 1 februari en 1 mei. Voor het voortgezet onderwijs zijn de teldata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2017.

Nieuwkomers die bij een school voor voortgezet onderwijs zijn ingeschreven en op 1 oktober 2016 korter dan een jaar in Nederland zijn, worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1 oktobertelling via aanpassing van het Bekostigingsbesluit WVO.

Bekostiging verhoogd

Voor vluchtelingenkinderen in het primair onderwijs is het bedrag verhoogd naar 9000 euro per leerling. Voor overige vreemdelingen blijft het bedrag ongewijzigd: 2798,90 euro. Ook scholen in het speciaal basisonderwijs kunnen de aanvullende bekostiging aanvragen voor vluchtelingenkinderen. Eventuele groeibekostiging wordt hiermee verrekend.

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs die op de reguliere 1 oktobertelling 2016 bij de school zijn ingeschreven en op dat moment één tot twee jaar in Nederland zijn, ontvangt de school circa 6900 euro aan reguliere bekostiging, naast 1025 euro per nieuwkomer per kwartaal.

Download regeling bekostiging vluchtelingenkinderen

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: