De Regeling Voorzieningenplanning PO 2021 en de Regeling voorzieningenplanning VO 2020 zijn op drie punten aangepast. De wijzigingen verfijnen de procedure voor het stichten van scholen.

  1. Termijn ouderverklaringen verlengd
    De termijn waarbinnen ouderverklaringen mogen worden ingediend is verlengd tot en met 29 oktober van het jaar van de aanvraag (was 15 oktober). DUO stelt vanaf 30 oktober aan de aanvrager het aantal geldige ouderverklaringen beschikbaar.
  2. Overleg met relevante partijen vóór 15 september
    Bij de aanvraag voor bekostiging van een nieuwe school moet een document worden meegestuurd waaruit blijkt dat de gemeente, het samenwerkingsverband voor passend onderwijs en de schoolbesturen binnen het voedingsgebied van de school zijn gevraagd om te overleggen over het voornemen een school te stichten.
  3. Ouderverklaringen vallen direct vrij als initiatief wordt afgewezen
    Ook ouderverklaringen voor niet onherroepelijk afgewezen initiatieven vallen voortaan vrij voor het jaar daarop. Dat vergemakkelijkt de mogelijkheid om in bezwaar (en beroep) te gaan.

Voor de complete informatie over deze wijzigingen gaat u naar de Staatscourant 2022, nr. 23306.

Met vragen kunt u terecht bij mr. Ronald Bloemers van VOS/ABB: 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl

Deel dit bericht: