Het ministerie van OCW laat onderzoek doen naar de effectiviteit van de subsidieregeling Begaafde leerlingen PO en VO 2023-2025. Het onderzoek begint dit jaar en wordt uitgevoerd door bureau Oberon.

In het onderzoek zullen ouders en (hoog)begaafde leerlingen worden bevraagd over wat het effect is van de subsidie op het onderwijsaanbod. Ook zal specifiek worden gekeken naar de inrichting en kwantiteit van voltijdsvoorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen. Het onderzoek zal in het voorjaar van 2025 klaar zijn.

Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat het geld voor begaafdenonderwijs daar ook daadwerkelijk aan moet worden besteed. Aan het einde van de meerjarige subsidieregeling wordt besloten of en hoe de beschikbare middelen onderdeel kunnen worden van de bekostiging.

Deel dit bericht: