Onderwijsminister Dennis Wiersma trekt volgend jaar 23,5 miljoen euro uit voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2022 was 14 miljoen euro beschikbaar voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dat wordt in 2024 verdubbeld naar 28 miljoen euro. Door een amendement van Paul en Van Meenen van D66 komt er al eerder meer geld los. Dat betekent dat in 2023 een bedrag van 23,5 miljoen euro naar onderwijs voor (hoog)begaafden gaat.

Structureel

Het is de bedoeling, meldt Wiersma, dat de subsidie voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen onderdeel wordt van de bekostiging. ‘Het doel is om de beschikbare middelen structureel beschikbaar te stellen, zodat de groep (hoog)begaafde leerlingen duurzaam van passend onderwijs worden voorzien’, aldus de minister.

Hij benadrukt dat het belangrijk is dat samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs laten zien dat het hoogbegaafdheidsaanbod een structurele plaats heeft binnen het totale spectrum en dat ze aandacht hebben voor het borgen van kennis en expertise.

Lees meer…

Deel dit bericht: