De wet garandeert dat leerlingen, die aan de voorwaarden voldoen, zonder restricties tot het eindexamen moeten worden toegelaten. Het is scholen verboden om hun met ‘wurgcontracten’ beperkingen op te leggen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

D66-Kamerlid Paul van Meenen had vragen aan Dekker gesteld naar aanleiding van een uitzending van De Monitor over scholen voor voortgezet onderwijs die in contracten met leerlingen zouden vastleggen dat die pas aan het eindexamen mogen meedoen als zij hun gemiddelde cijfers verbeteren.

In sommige gevallen zouden leerlingen zelfs voortijdig van hun school worden gestuurd als de kans dat ze slagen klein is. Daarmee zouden deze leerlingen niet meetellen in slagingspercentages die scholen gebruiken om nieuwe leerlingen te werven.

Wurgcontracten verboden!

Dekker antwoordt dat er noch bij de Inspectie van het Onderwijs, noch bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gevallen bekend zijn van scholen die zich herhaaldelijk schuldig maken aan het afsluiten van contracten met leerlingen.

‘Zodra er een melding komt bij LAKS of bij de inspectie van een dergelijk contract, spreekt LAKS of de inspectie de betreffende school aan. Hierna is, tot nog toe, het contract meteen van tafel gegaan’, aldus de staatssecretaris.

Mochten er scholen zijn die zich hier wel herhaaldelijk aan schuldig maken, dan zal de inspectie deze scholen een sanctie opleggen. Dekker is het met Van Meenen eens dat alle leerlingen die aan de voorwaarden voldoen, moeten worden toegelaten tot het eindexamen. Dit is wettelijk zo geregeld.

Deel dit bericht: