In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws

De Wet Werk en zekerheid (WWZ) is in werking getreden. Hiermee verandert een aantal belangrijke onderdelen van het ontslagrecht en het recht op vaste arbeidscontracten. De Helpdesk van VOS/ABB geeft een toelichting.

De volgende onderdelen zijn aangepast:

  • De ketenbepaling is teruggebracht van 36 maanden naar 24 maanden, waarbij een onderbreking van 6 maanden of meer zal leiden tot een onderbreking van de keten en niet meer de bekende termijn van 3 maanden. Het maximale aantal contracten van 3 is ongewijzigd.
  • Werknemers die minimaal 24 maanden in dienst zijn, hebben bij uitdiensttreding recht op een transitievergoeding. Dit is alleen het geval als het einde van het dienstverband niet aan de werknemer te wijten is.
  • De termijn voor de WW-uitkering is teruggebracht van 38 naar 24 maanden, waarbij het mogelijk is om op basis van de cao een regeling te treffen voor het derde WW-jaar.
  • De ontslagroutes zijn aangepast. Voor ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige ziekte dient een ontslagvergunning te worden aangevraagd bij het UWV. Voor ontslag op persoonlijke gronden dient een verzoek te worden ingediend bij de kantonrechter.

Primair onderwijs
Nu in het primair onderwijs de cao doorloopt tot uiterlijk tot 1 juli 2016, zijn de nieuwe bepalingen omtrent de ketenbepaling en de transitievergoeding (nog) niet van toepassing op het bijzonder onderwijs. De huidige regels in de CAO PO blijven van kracht tot er een nieuwe cao voor het primair onderwijs is.

Voor het openbaar onderwijs worden de wijzigingen wat betreft de ketenbepaling en de transitievergoeding pas van toepassing als er een nieuwe CAO PO is vastgesteld. Een uitzondering is dat de transitievergoeding nu al wel betaald dient te worden als een werknemer ontslagen wordt op grond van arbeidsongeschiktheid of ziekte (en daarna een WGA-uitkering zal ontvangen). Dit laatste geldt alleen voor het bijzonder onderwijs. Zoals hierboven al is vermeld, is dit in het openbaar onderwijs pas van toepassing als dit is opgenomen in de CAO PO.

Voor het bijzonder onderwijs gelden de nieuwe ontslagroutes al wel. De wijzigingen met betrekking tot de WW-uitkering gelden per 1 juli 2015 zowel voor het openbaar als het bijzonder onderwijs. Overigens zal de afbouw van de WW-uitkering pas vanaf 1 januari 2016 plaatsvinden.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs is er ook nog geen nieuwe cao. De huidige CAO VO loopt tot 1 augustus 2015. Tot op dat moment zijn de nieuwe ketenbepaling en de transitievergoeding niet van toepassing op het bijzonder onderwijs. Een uitzondering is dat de transitievergoeding nu al wel betaald dient te worden als een werknemer ontslagen wordt op grond van arbeidsongeschiktheid of ziekte (en daarna een WGA- of IVA-uitkering zal ontvangen).

Voor het openbaar onderwijs geldt, net zoals in het primair onderwijs, dat de ketenbepaling en de transitievergoeding pas van toepassing zullen zijn als deze worden opgenomen in de nieuwe cao. Voor het bijzonder onderwijs gelden de nieuwe ontslagroutes nu al. De wijzigingen met betrekking tot de WW-uitkering gelden per 1 juli 2015 zowel voor het openbaar als voor het bijzonder onderwijs. Overigens zal de afbouw van de WW-uitkering pas vanaf 1 januari 2016 plaatsvinden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen