Zelfdoding was vorig jaar onder tieners met 19,9% de belangrijkste doodsoorzaak. Dat is ruim zes keer zoveel als in 1970, toen het 2,9% was. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Tegelijkertijd is er sprake van meer dan een halvering van het aandeel 10- tot 20-jarigen dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval. In 1970 was dat met 43,8% veruit de belangrijkste doodsoorzaak, terwijl dat vorig jaar 16,0% was. Als wordt gekeken naar kanker als doodsoorzaak onder tieners, dan valt op dat het percentage vorig jaar min of meer gelijk was aan dat in 1970: 13,9% tegenover 13,7%.

Lees meer…

Deel dit bericht: