VOS/ABB proeft zoet en zuur in het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Vooral de investeringen in de aanpak van het lerarentekort zijn broodnodig en die juichen wij dan ook van harte toe. VOS/ABB denkt graag mee over de uitvoering daarvan.

Daarnaast zijn er heel mooie punten over een verder streven naar inclusiever onderwijs, een rijke schooldag en (zo goed als) gratis kinderopvang. Ook de extra inzet voor scholen met achterstanden, de verbetering in de overgang van po naar vo en ook het terugbrengen van het aantal thuiszitters naar 0 ziet VOS/ABB als mooie ambities die we graag mede vormgeven.

Misplaatst wantrouwen

Wel proeven wij een teneur van misplaatst wantrouwen in het onderwijsbestuur door de ambitie van deze coalitie om de geldstroom meer naar de school dan via het bestuur te laten lopen. Ook de zeggenschapsverdeling binnen een schoolbestuur wil de coalitie veranderen door meer zeggenschap op schoolniveau te beleggen bij de schoolleider en leraren, en meer inspraak bij ouders en leerlingen. We zien hierin dat vooral het primaire proces onder druk komt te staan, doordat het proces van besluitvorming wordt verlegd van één centraal punt naar elke school die dat proces zelf moet gaan vormgeven. Dat betekent dus minder tijd voor lesgeven en meer voor andere zaken. Dat komt de werkdruk vaak juist niet ten goede.

Artikel 23 zal, zoals verwacht met twee confessionele partijen in de coalitie, actief met rust gelaten worden.

Meer informatie over de inhoud van het coalitieakkoord

Deel dit bericht: