Onderwijsminister Arie Slob vindt dat de invoering van de verplichte eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs zorgvuldig is voorbereid. Dat stelt hij in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Een zorgvuldige invoering houdt volgens de minister in ‘dat daarvoor voldoende tijd wordt genomen, zodat scholen en betrokken partijen kunnen worden meegenomen en zich voldoende kunnen voorbereiden’. Aan deze voorwaarde is volgens Slob voldaan.

Hij wijst erop dat de inwerkingtreding van de verplichte eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs in 2011 is aangekondigd. ‘In 2016 werd als invoeringsjaar hiervoor schooljaar 2018/2019 genoemd. In 2017 is besloten de ingangsdatum met een jaar uit te stellen naar het schooljaar 2019/2020. Daarmee is naar mijn oordeel voldoende tijd gegeven aan de scholen om zich hierop te kunnen voorbereiden.’

Draagvlak

Hij vindt ook dat dat relevante partijen voldoende zijn betrokken om draagvlak te creëren. ‘Er is de afgelopen jaren overleg gevoerd hierover met LECSO, de PO-Raad, het SBOwerkverband en Ouders & Onderwijs. Via Ouders & Onderwijs is relevante informatie ook met ouders gedeeld’, aldus Slob.

Lees meer…

Deel dit bericht: