Het regent berichten uit de regio dat in de komende sinterklaastijd de Pieten niet meer zwart zullen zijn, meldt Trouw op basis van een rondgang langs gemeenten en scholen buiten de Randstad.

De krant meldt onder andere dat in Zwolle op geen enkele basisschool nog een zwart geschminkte Piet op bezoek komt. De Zwolse schoolbesturen hebben dat volgens Trouw zo met elkaar afgesproken.

Bestuursvoorzitter Henk Zielstra van Archipel Scholen op Walcheren zegt dat er dit jaar alleen andersgekleurde Pieten op de scholen komen. Vanaf volgend jaar is Piet daar helemaal verdwenen. ‘De naam Piet blijft toch een connotatie houden met Zwart. De hele figuur is niet meer uit te leggen’, zo citeert Trouw hem. De krant meldt verder dat op meer dan 100 scholen in Friesland Zwarte Piet niet meer langs zal komen.

De figuur Zwarte Piet wordt in verband gebracht met racisme, slavernij en het koloniale verleden van Nederland. Tegenstanders vinden daarom dat deze omstreden figuur niet meer kan. Voorstanders stellen dat Zwarte Piet bij de Nederlandse cultuur hoort en daarom moet blijven.

Handreiking sinterklaasviering

VOS/ABB heeft een handreiking gemaakt die openbare basisscholen kunnen gebruiken voor een weloverwogen keuze over de vorm van de sinterklaasviering. De handreiking gaat uit van de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

De vraag die ten grondslag ligt aan de handreiking is hoe we goed kunnen omgaan met de soms hoogoplopende emoties rond de sinterklaasviering. Uitgangspunt daarbij is dat het openbaar onderwijs rechtdoet aan alle meningen en gevoelens die er leven bij leerkrachten, ouders en leerlingen.

Scholen kunnen de handreiking gebruiken om met goede argumenten, in dialoog met alle betrokkenen, een afgewogen standpunt in te nemen dat aansluit bij de visie en identiteit van de school (en stichting) en de maatschappelijke opdracht die de scholen hebben.

U kunt de handreiking downloaden:

Handreiking Dialoog over de sinterklaasviering op de openbare school

Deel dit bericht: