Nieuws

Bijeenkomst over kansen providerboog – PO/VO

Op 22 juni kunt u een online bijeenkomst bijwonen over de kansen die de providerboog biedt om uw personeel veerkrachtig te houden. Wij organiseren deze bijeenkomst met onze verzekeringspartner Aon. Deelname is gratis.

Deel dit bericht:
Lees meer

Onderzoek honorering toezichthouders – PO/VO

VOS/ABB heeft onderzoek gedaan naar de honorering van toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs. Daarvoor is gebruikgemaakt van openbare gegevens van DUO. Daarnaast is via een enquête respons opgehaald onder bestuurders en toezichthouders.

Deel dit bericht:
Lees meer

Pas op voor stichting PubliekPrivaat – PO/VO

Meerdere leden van VOS/ABB melden dat de stichting PubliekPrivaat schoolbesturen uitnodigt voor digitale bijeenkomsten, zonder dat deze stichting vooraf duidelijk maakt of en zo ja welke kosten daaraan verbonden zijn. Na dergelijke bijeenkomsten stuurt de stichting declaraties van 195 euro ex. btw.

Deel dit bericht:
Lees meer

Gemeente Den Haag betaalt schoolreisjes – PO/VO

‘Het is onacceptabel dat scholen stoppen met schoolreisjes.’ Dat zegt de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer nu uit onderzoek blijkt dat steeds meer scholen stoppen met het organiseren van schoolreisjes of buitenschoolse activiteiten omdat ouders er niet voor betalen. De gemeente trekt daarom de portemonnee.

Deel dit bericht:
Lees meer