De aangepaste CAO PO 2019-2020 is online beschikbaar. De aanpassing volgt op het akkoord dat de sociale partners in november bereikten over een verlenging van de cao.

De CAO PO 2019-2020 moest worden aangepast vanwege de volgende afspraken:

  • Uitkering van eenmalige toelage aan alle medewerkers in het primair onderwijs (0,7% van het jaarsalaris in 2020, toegevoegd aan de eindejaarsuitkering).
  • Arbeidsmarkttoelage met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 aan leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die lesgeven aan leerlingen met uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’.
  • Afspraken rond de actualisering van functiebeschrijvingen.

Download aangepaste CAO PO 2019-2020 (versie 24 november 2020)

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: