De Inspectie van het Onderwijs heeft aangifte gedaan tegen het bestuur van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer.

Wiersma meldt dat na onderzoek door de inspectie naar het huisvestingsbeleid en bepaalde financiële transacties van de stichting het vermoeden bestaat dat het bestuur zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. De minister noemt het ‘zeer zorgelijk dat deze stap nodig is’.

Omdat de aangifte verband houdt met de inhoud van inspectierapporten die nog niet openbaar zijn, zegt de minister er nog niet verder op in te kunnen gaan. De openbaarmaking van de rapporten wordt opgeschort totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Verdachte transacties

Trouw meldde vorig jaar dat de bestuurder van SvPO een ingewikkelde structuur heeft opgetuigd die verdachte transacties mogelijk zou maken. Via een van de stichtingen zou hij zijn zoons een hypothecaire geldlening hebben verstrekt. Ook zou de stichting zich niet houden aan de regels voor de vrijwillige ouderbijdragen. Het geld uit die bijdragen zou de stichting in gebouwen steken.

SvPO profileert zich met kleine klassen, veel aandacht voor de leerlingen en weinig huiswerk. De stichting heeft verspreid over het land acht vestigingen. Daarvan heeft de inspectie er drie als zeer zwak bestempeld.

Gomarus Scholengemeenschap

Het is voor de tweede keer in een halfjaar dat de inspectie aangifte doet tegen een schoolbestuur. Dat gebeurde in september vorig jaar ook. De aangifte toen was gericht tegen de Gomarus Scholengemeenschap. Aanleiding hiervoor was dat deze reformatorische school lhbti-leerlingen ongelijk behandelt. 

Lees meer…

Deel dit bericht: