De Inspectie van het Onderwijs signaleert geen toename van het aantal klachten over de ouderbijdrage. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van Kamervragen hierover. 

Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing van de PvdA had vragen aan Dekker gesteld naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant, waarin stond dat de Stichting Leergeld een toename ziet van het aantal ouders dat zich door de school onder druk gezet voelt om niet-verplichte schoolkosten te betalen.

Dekker antwoordt dat het aantal klachten dat de inspectie over ouderbijdragen ontvangt, de afgelopen twee schooljaren min of meer gelijk is gebleven. In 2012-2013 waren het er 95, terwijl het er vorig schooljaar 97 waren.

De staatssecretaris benadrukt dat de toelating tot de school niet afhankelijk mag zijn van het al of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Wel kan de school geld vragen voor lesmaterialen, bijvoorbeeld in het geval van een vmbo voor gereedschap.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: