Stichting Leergeld Nederland pleit voor een verhoging van de lumpsumbekostiging, zodat scholen extra activiteiten kunnen blijven organiseren die nu worden bekostigd met de vrijwillige ouderbijdrage.

De Nationale Onderwijsgids sprak met beleidsmedewerker Karin Verkaar van Leergeld Nederland. Deze organisatie heeft als doel om alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar mee laten doen en richt zich daarbij op onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Ouders kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning. Leergeld steunt ongeveer 130.000 kinderen. Daarmee is jaarlijks een bedrag gemoeid van 30 miljoen euro.

Het interview van de Nationale Onderwijsgids met Verkaar gaat over de wet die sinds augustus 2021 bepaalt dat scholen kinderen niet meer van extra activiteiten mogen uitsluiten als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. Het maakt daarbij niet uit of ze de bijdrage niet kunnen of niet willen betalen.

Aparte geldstroom

Sommige scholen ondervinden als gevolg hiervan financiële problemen. Het idee van Leergeld is nu dat de rijksoverheid deze problemen kan verhelpen door aan de lumpsumbekostiging een aparte geldstroom toe te voegen voor extra activiteiten. ‘En dan specifiek voor scholen die het minder breed hebben’, aldus Verkaar.

Zij zegt ook dat Leergeld betere afspraken wil over een minimum aan extra activiteiten die scholen organiseren. ‘Nu bepalen scholen zelf wat ze doen aan extra activiteiten. De ene school regelt één reis per jaar, de andere vier. Wat nou als we zeggen: elke middelbare school organiseert minimaal één reis per vastgesteld aantal schooljaren binnen Europa met een educatief doeleinde? En dan zorg je als overheid dat je scholen helpt die het niet redden met de reguliere gelden, scholen met kinderen van ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen.’

Lees meer…

In het decembernummer van magazine Naar School van VOS/ABB staat een verhaal over hoe scholen omgaan met de vrijwillige ouderbijdrage. Lees het artikel Wat doen we met de vrijwillige ouderbijdrage?

Deel dit bericht: