DUO heeft de levering van de verblijfstitel van asielzoekersleerlingen aangepast, die de scholen teruggekoppeld krijgen via de Basisregistratie Personen (BRP). Als de verblijfstitel wijzigt, krijgen de scholen hier automatisch informatie over. Samen met ‘de datum vestiging in Nederland’ is dit de basis voor het aanvragen van de bekostiging.

DUO heeft de scholen eenmalig een bericht gestuurd over alle leerlingen die nu een andere verblijfstitel hebben. Code 21 wordt daarbij veelvuldig gebruikt. Dit kan een asielzoeker of een overige vreemdeling betreffen.

LOWAN, de instantie die scholen ondersteunt biedt voor onderwijs aan nieuwkomers, krijgt hier veel vragen over. Scholen krijgen het advies om in het intakegesprek bij de ouders na te gaan of er sprake is van ‘asielzoeker’ of ‘overige vreemdeling’. Dit scheelt veel uitzoekwerk voor de aanvraag van de bekostiging.

Lees meer…

Deel dit bericht: