Steeds meer middelbare scholen hebben een aanvullend lesprogramma sport en bewegen. In 2014 had ruim de helft dat, nu hebben acht op de tien scholen voor voortgezet onderwijs zo’n aanvullend programma. Dat meldt het Mulier Instituut op basis van onderzoek onder docenten lichamelijke opvoeding.

De gemiddelde lestijden voor de reguliere lessen lichamelijke opvoeding zijn niet veranderd, zo blijkt uit het onderzoek. Wel nemen de verschillen in lestijden voor lichamelijke opvoeding tussen scholen toe. Er zijn steeds meer scholen die verder boven of onder het gemiddelde zitten.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat twee op drie docenten lichamelijke opvoeding belemmeringen ervaren doordat de accommodaties voor lichamelijke opvoeding volgens hen niet voldoen. Ze vinden bijvoorbeeld dat de inrichting onvoldoende is of dat de accommodatie is verouderd. Ook ervaart een deel van de docenten dat er te weinig sportaccommodaties zijn of dat die te ver van de school af liggen.

Lees meer…

Deel dit bericht: