‘Er is zeker reden tot zorg, tegelijkertijd beleggen we als pensioenfonds voor de lange termijn. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat dit gaat betekenen voor de pensioenen.’ Dit zegt voorzitter Corien Wortmann van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) over de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. Het ABP beheert onder andere de onderwijspensioenen.

Wortmann erkent dat het coronavirus veel invloed heeft op de financiële markten en dus ook op de financiële positie van ABP.  ‘De aandelenbeurzen zijn flink gekelderd en de rente beweegt onrustig heen en weer. We reageren waar nodig, maar we houden ook in deze tijd vooral de lange termijn in de gaten. Want pensioen is en blijft een zaak voor de lange termijn. Financiële markten en de rente-ontwikkeling hebben een grote invloed op onze dekkingsgraad.’

Op de vraag wat de negatieve ontwikkelingen betekenen voor de deelnemers van het ABP, antwoordt Wortmann dat er nu nog niets verandert. ‘Maar deze crisis raakt ons hard en maakt de kans op verlagen van pensioenen in 2021 zeker groter. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat dit precies gaat betekenen. In het najaar kunnen we daar een betere inschatting van maken dan nu. Uiteindelijk bepalen we pas op 31 december van dit jaar of de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden.’

https://youtu.be/bV593-bIjRk

Deel dit bericht: