De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao.

De in 2015 door de VO-raad aan de leden geadviseerde en door hen uitbetaalde loonsverhogingen zullen in de nieuwe salaristabellen worden verwerkt. Ook zullen in 2016 de salarissen van leraren en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs met 3 procent stijgen.

In april 2017 wordt een eenmalige uitkering van 500 euro toegekend. Daarnaast worden in het akkoord afspraken gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijk budget en een overgangsregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met onbevoegde docenten.

Het bestuur van de VO-raad spreekt zich deze week uit over het akkoord. Op basis van de uitkomst hiervan zullen volgende week informatiebijeenkomsten voor leden van de VO-raad worden georganiseerd.

Download onderhandelaarsakkoord

CAO VO en openbaar onderwijs

De Helpdesk van VOS/ABB heeft het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO goed bekeken en er een samenvatting van gemaakt, waarin onder andere specifiek aandacht is voor de positie van het openbaar onderwijs.

Download samenvatting

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl