De gemeenteraad van Alkmaar vindt dat er meer grip moet komen op de vergoedingen van raad van toezicht-leden. Daartoe heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen. Directe aanleiding voor die motie is dat de raad van toezicht van Stichting Ronduit voor openbaar primair onderwijs zijn vergoeding met 400% heeft verhoogd.

Het Noordhollands Dagblad (NhD) meldde eerder dat de raad van toezicht van Stichting Ronduit de eigen vergoeding verhoogde naar 8.000 euro per jaar voor een lid en naar 12.500 euro per jaar voor de voorzitter. In 2015 verhoogde de RvT zijn vergoeding ook. Het komt erop neer dat er sprake is van een toename met 400% is zes jaar.

Voorzitter Richard Liefting van de RvT van Ronduit reageerde hierop door te erkennen dat de bedragen hem ‘niet onbekend’ voorkwamen. Hij voegde daaraan toe dat de RvT van Ronduit handelt binnen de richtlijnen van de VTOI-NVTK, de organisatie die de interne toezichthouders uit het onderwijs en de kinderopvang vertegenwoordigt. ‘Het past bij de verantwoordelijkheden die deze baan vergt’, aldus Liefting.

Exorbitant

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB zei in dezelfde krant dat hij niet specifiek op de Alkmaarse kwestie kon ingaan, maar hij noemde een toename met 400% wel ‘exorbitant’. Hij ziet overal in het land de vergoedingen oplopen. In 2012 zaten die nog op 2.000 à 3.000 euro per jaar. Inmiddels kan dat in bepaalde categorieën – afhankelijk van zaken als de grootte van de stichting – oplopen tot ruim 20.000 euro per jaar. Volgens de VOS/ABB-directeur zijn dat absurde bedragen. Hij spreekt in dit kader zelfs van zelfverrijking.

Ook wees hij er in het NhD op dat sinds de Wet goed onderwijs goed bestuur van kracht werd (dat was in 2010), de honoreringen van RvT-leden zijn toegenomen, maar dat de lumpsumbekostiging daar niet op is aangepast. ‘De hogere vergoedingen gaan in principe dus af van het primaire proces of de ondersteuning daartoe’, aldus Teegelbeckers.

Notabelen

De motie die de Alkmaarse gemeenteraad nu unaniem heeft aangenomen, is afkomstig van de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA), PvdA, Leefbaar Alkmaar, GroenLinks en de ChristenUnie. Het NhD citeert GroenLinks-raadslid Ineke Bozelie, die benadrukt dat het niet zo kan zijn dat ‘een paar door de raad benoemde notabelen zelf onderling uitmaken dat ze vier maal meer verdienen dan ze deden’. Katinka Kerssens van de PvdA zegt dat in de richtlijnen voor RvT-leden staat dat er een bepaalde maximumvergoeding is, maar dat die niet gebruikt hoeft te worden. Dat beaamt Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar: ‘Niet alles wat mogelijk is, hoef je ook te doen.’

Zij noemt het een schande dat de RvT-leden zich nota bene in tijden van corona, waarin veel van de mensen in het onderwijs wordt gevraagd, zich verrijken. ‘Hoe gek wil het hebben? En hoe vreemd is het dat de voorzitter die vertrekt, met terugwerkende kracht tot vorig jaar meer geld zou moeten verdienen?’, aldus Bolte.

Lees meer…

Deel dit bericht: