Voormalig toezichthouder Focko Plantinga van het openbaar primair onderwijs in Alkmaar is erg geschrokken van de ‘enorme verhoging van de vergoedingen’ die de huidige raad van toezicht zichzelf heeft toegekend. ‘Hoe haal je het in je hoofd?’, aldus Plantinga in het Noordhollands Dagblad (NhD). In de Alkmaarse gemeenteraad klinkt de oproep aan de RvT om op te stappen, meldt dezelfde krant.

Het NhD meldde eerder dat de raad van toezicht van Stichting Ronduit de eigen vergoeding heeft verhoogd naar 8.000 euro per jaar voor een lid en naar 12.500 euro per jaar voor de voorzitter. In 2015 verhoogde de RvT zijn vergoeding ook. Het komt erop neer dat er sprake is van een toename met 400% is zes jaar.

Plantinga, die in de periode 2010-2016 in de raad van toezicht van Ronduit zat, zegt in het NhD dat de huidige RvT-leden een nog hogere vergoeding wilden dan de krant meldde. Hun motivatie is volgens Plantinga dat ze ‘gewoon geld willen zien’. Hij zegt dat hij er nooit om gevraagd zou hebben. Plantinga kreeg een vrijwilligersvergoeding.

Gemeenteraadslid Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar roept de RvT op de eer aan zichzelf te houden. ‘Bewijs uzelf, de stichting Ronduit, de leerkrachten en het gemeentebestuur een dienst door zelf op te stappen. Doe dit op een goede manier, zodat de nieuwe raad van toezicht meteen vooruit kan’, aldus Bolte. De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) stelt opnieuw vragen over de kwestie. Volgens het NhD reageert de RvT niet op de kritiek en wil onderwijswethouder Elly Konijn-Vermaas (D66) niet op de zaak reageren.

Zelfverrijking

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB zegt dat hij niet specifiek op de Alkmaarse kwestie kan ingaan, maar wel dat hij een toename van een vergoeding met 400% ‘exorbitant’ vindt. Hij ziet overal in het land de vergoedingen oplopen. In 2012 zaten die nog op 2.000 à 3.000 euro per jaar. Inmiddels kan dat in bepaalde categorieën – afhankelijk van zaken als de grootte van de stichting – oplopen tot ruim 20.000 euro. Teegelbeckers noemt dat ‘absurde bedragen’. Hij spreekt in dit kader zelfs van ‘zelfverrijking’.

Ook wijst hij erop dat sinds de Wet goed onderwijs goed bestuur van kracht werd (dat was in 2010), de honoreringen van RvT-leden zijn toegenomen, maar dat de lumpsumbekostiging daar niet op is aangepast. ‘De hogere vergoedingen gaan in principe dus af van het primaire proces of de ondersteuning daartoe’, aldus Teegelbeckers.

Gerechtvaardigd?

Volgens de directeur van VOS/ABB zouden toezichthouders zichzelf altijd de vraag moeten stellen of de vergoeding die zij krijgen wel gerechtvaardigd is. In die vraag moet meespelen welke bijdrage RvT-leden leveren aan de onderwijskwaliteit. Ook zouden RvT-leden zichzelf moeten afvragen hoe zwaar hun werk is. ‘Een raad van toezicht doet doorgaans zes vergaderingen per jaar met wat voorbereiding. Dat is dus al snel 1000 euro per vergadering. En dan zijn er ook nog ‘stapelaars’, mensen die in verschillende raden zitten’, aldus Teegelbeckers.

Deel dit bericht: