Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB vindt een toename met 400% van de vergoeding voor leden van een raad van toezicht ‘exorbitant’. Dat zegt hij in het Noordhollands Dagblad naar aanleiding van een kwestie bij Stichting Ronduit voor openbaar primair onderwijs in Alkmaar.

De krant schrijft dat de raad van toezicht van Stichting Ronduit de eigen vergoeding heeft verhoogd naar 8.000 euro per jaar voor een lid en naar 12.500 euro per jaar voor de voorzitter. In 2015 verhoogde de RvT zijn vergoeding ook. Het komt erop neer dat er sprake is van een toename met 400% is zes jaar.

Voorzitter Richard Liefting van de RvT van Ronduit zegt in de krant dat de bedragen hem ‘niet onbekend’ voorkomen. Hij voegt daaraan toe dat de hoogte van de vergoeding binnen de richtlijnen van de VTOI-NVTK vallen, de organisatie die de interne toezichthouders uit het onderwijs en de kinderopvang vertegenwoordigt. ‘De bezoldiging is opgesteld binnen de geldende wet- en regelgeving. Het past bij de verantwoordelijkheden die deze baan vergt’, aldus Liefting.

Absurde bedragen

Teegelbeckers zegt in het Noordhollands Dagblad dat hij niet specifiek op de Alkmaarse kwestie kan ingaan, maar wel dat hij een toename van een vergoeding met 400% ‘exorbitant’ vindt. Hij ziet overal in het land de vergoedingen oplopen. In 2012 zaten die nog op 2.000 à 3.000 euro per jaar. Inmiddels kan dat in bepaalde categorieën – afhankelijk van zaken als de grootte van de stichting – oplopen tot ruim 20.000 euro. Teegelbeckers noemt dat ‘absurde bedragen’. Hij spreekt in dit kader zelfs van ‘zelfverrijking’.

Ook wijst hij erop dat sinds de Wet goed onderwijs goed bestuur van kracht werd (dat was in 2010), de honoreringen van RvT-leden zijn toegenomen, maar dat de lumpsumbekostiging daar niet op is aangepast. ‘De hogere vergoedingen gaan in principe dus af van het primaire proces of de ondersteuning daartoe’, aldus Teegelbeckers.

Gerechtvaardigd?

Volgens de directeur van VOS/ABB hoeven RvT-leden hun vergoeding niet te baseren op de adviezen van de VTOI-NVTK. Het is veel belangrijker, vindt hij, dat toezichthouders zichzelf de vraag stellen of de vergoeding die zij krijgen wel gerechtvaardigd is. In die vraag moet meespelen welke bijdrage RvT-leden leveren aan de onderwijskwaliteit. Ook zouden RvT zichzelf moeten afvragen hoe zwaar hun werk is. ‘Een raad van toezicht doet doorgaans zes vergaderingen per jaar met wat voorbereiding. Dat is dus al snel 1000 euro per vergadering. En dan zijn er ook nog ‘stapelaars’, mensen die in verschillende raden zitten’, aldus Teegelbeckers.

Lees meer…

Deel dit bericht: