De regels over zittenblijven zijn door de school in samenspraak met de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Deze regels staan in de schoolgids, het schoolreglement, het leerlingstatuut of het examenreglement. Ouders kunnen dus altijd weten waar ze aan toe zijn.

De Telegraaf schrijft dat bij Ouders & Onderwijs veel klachten binnenkomen van ouders die het niet eens zijn met de regels die de school hanteert met betrekking tot overgaan, zittenblijven of wisseling van schoolniveau.

Wim Boskeljon van Ouders & Onderwijs noemt het in de krant een ‘probleem’ dat scholen hun eigen beleid hierop mogen vaststellen. Hij stelt ook dat ouders pas kennis krijgen van die regels wanneer hun kind te horen krijgt dat het net niet overgaat of naar een ander schoolsoort moet. Het mag echter duidelijk zijn dat dit niet aan de school ligt, maar aan deze ouders zelf die kennelijk de regels hierover niet of niet bijtijds raadplegen.

Het schoolbeleid over zittenblijven/overgaan komt tot stand in samenspraak met de medezeggenschapsraad, waarin onder anderen ouders zitten. De regels staan in de schoolgids, het schoolreglement, het leerlingstatuut of het examenreglement. Ouders en leerlingen kunnen dus altijd weten waar ze aan toe zijn.

Vele tinten grijs

Ouders en Onderwijs heeft op Twitter naar aanleiding van dit bericht laten weten dat niet alle vo-scholen de regels over zittenblijven actief uitdragen. Bovendien stelt deze belangenorganisatie dat er ’tussen zwart en wit vele tinten grijs bestaan’, doelend op zogenoemde bespreekgevallen en ouders die hierover met Ouders en Onderwijs contact opnemen.

VOS/ABB blijft desondanks benadrukken dat van ouders mag worden verwacht dat zij de regels over zittenblijven kennen.

Deel dit bericht: