In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws, Passend onderwijs, Politiek, Tweede kamer

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is een petitie begonnen voor ‘passend’ passend onderwijs.

De AOb-petitie gaat vooraf aan het Tweede Kamerdebat op 10 februari over passend onderwijs. De bond meldt dat de gedachte achter passend onderwijs uitstekend is. ‘Meer zorg op de basisschool, het voortgezet onderwijs en het mbo zelf. En dat lukt. Steeds meer leerlingen gaan naar ‘gewone’ scholen. Petje af voor het onderwijs.’

Maar volgens de AOb ziet het speciaal basisonderwijs de zwaarte van de problematiek daar toenemen. ‘Klassen worden groter en de bureaucratie is enorm toegenomen. Vaak is onduidelijk welke leerling in aanmerking komt voor welke zorg of ondersteuning en wie dat betaalt. Dat leidt niet alleen tot meer thuiszitters, maar ook tot grote knelpunten op scholen. Minder aandacht voor leerlingen. Hogere werkdruk voor leraren en onderwijsassistenten. Vollere klassen. Gesteggel over geld. Dat moet echt anders!’

Ga naar de petitiepagina.

Delen