Het advies van de VO-raad aan de schoolbesturen om een deel van de afgesproken loonsverhogingen in november uit te betalen terwijl er nog geen nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is, leidt tot een vreemde gang van zaken. Dit stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De bond benadrukt dat het slechts een advies van de VO-raad is om de loonsverhogingen van in totaal 2,05 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro in november uit te betalen.  De sectororganisatie kan de afzonderlijke schoolbesturen niet verplichten te betalen zolang er geen nieuwe cao is.

Uitvoering van het advies zou een eenzijdige loonsverhoging buiten de cao om betekenen. Dat heeft volgens de AOb een hoop consequenties. Zo kunnen werknemers er geen rechten aan ontlenen. Bovendien blijven salaristabellen in de cao onveranderd. ‘Wat een nieuwe werknemer die op 1 december in dienst komt, gaat verdienen is dus niet duidelijk.’

Deze manier van uitbetalen zorgt volgens de AOb ook voor specifieke problemen in het openbaar onderwijs. ‘Daar regelt de gemeentelijke verordening de rechtspositie, inclusief lonen van het personeel. Wanneer er geen landelijke cao is, kan deze verordening niet gebruikt worden als basis voor de uitbetaling’, schrijft de AOb.

Lees meer…

Deel dit bericht: