De AOC Raad voor agrarisch onderwijs is opgeheven. De belangen worden voortaan behartigd door de VO-raad. Daarnaast is deze maand een nieuw netwerk voor groen vmbo van start gegaan: Connect Groen.

De VO-raad meldt de opheffing van de AOC Raad een logische stap te vinden omdat het groene onderwijs eerder al van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van OCW is overgeheveld. De AOC Raad was in de jaren ’90 opgericht voor de Agrarische Opleidings Centra (AOC), die uitsluitend groen beroepsonderwijs voor vmbo én mbo aanboden.

Buitengewoon Groen

Veel brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs bieden ook een afdeling vmbo-groen aan. Voor deze scholen is in 1994 de Vereniging Buitengewoon Groen opgericht. In 2019 zijn 36 scholengemeenschappen met een afdeling vmbo-groen lid van de VBG. Deze vereniging participeert in het netwerk Connect Groen en is vertegenwoordigd in de Stichting Platforms Vmbo.

 

Deel dit bericht: