Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) benadrukt dat er voor het onderwijs geen specifieke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat scholen in de knel raken door de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ).

CDA’er Pieter Heerma stelde dinsdagmiddag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer vragen aan Asscher naar aanleiding van bezwaren van het christelijke schoolbestuur CBO Fryslân. Dit bestuur wijst erop dat de zogenoemde ketenbepaling zoals die in de WWZ staat tot onoverkomelijke problemen bij vervangingen gaat leiden.

‘Als de wet ongewijzigd wordt ingevoerd, dan betekent dit, dat iedere invalkracht die een aantal keren bij een schoolbestuur invalt (en let wel, het gaat dan vaak maar om enkele dagen) een vast contract krijgt. Voor een schoolbestuur is dit financieel onhoudbaar. Schoolbesturen moeten dus voorkomen, dat invallers recht krijgen op een vast dienstverband. Dat kan door deze invallers een half jaar niet te laten vervangen. Het aantal vervangers is beperkt en de consequentie is, dat we vooral in een griepperiode geen vervanging meer kunnen regelen’, schrijft CBO Fryslân op zijn website.

Als de wet ongewijzigd wordt ingevoerd, dan zal dit volgens CBO Fryslân ertoe leiden dat leerlingen bij ziekte van hun leerkracht vanwege het ontbreken van een vervanger naar huis zullen worden gestuurd. ‘Dit komt de kwaliteit van ons onderwijs niet ten goede en bij de ouders zorgt dit voor organisatorische problemen.’ Het bestuur heeft ouders opgeroepen in verzet te komen tegen de WWZ in de hoop dat de wet wordt aangepast.

Asscher voelt hier getuige zijn reactie in het vragenuurtje niets voor. Hij wees erop dat ook jonge docenten en invallers behoefte hebben aan zekerheid van werk en inkomen. Schoolbesturen kunnen volgens hem prima werken met interne flexibiliteit, regionale vervangingspools en/of uitzendkrachten. De WWZ houdt daar volgens hem allemaal rekening mee. ‘Als scholen hun energie goed inzetten, kunnen ze prima voldoen aan hun vraag naar invallers’, aldus Asscher.

Openbaar onderwijs

De nieuwe WWZ zal in twee fases in werking treden: per 1 januari en 1 juli 2015. Omdat het openbaar onderwijs niet onder het reguliere arbeidsrecht valt en er nog niets is geregeld in de onderwijs-cao’s, geldt de WWZ vooralsnog alleen voor besturen voor bijzonder onderwijs, waaronder samenwerkingsbesturen.

Arbeidsjurist José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven over de gevolgen van de WWZ voor het onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: