De personeelstekorten in het onderwijs zullen groot blijven, ook als de economie minder goed gaat draaien. Dat staat in een brief van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer over de krapte op de arbeidsmarkt.

De trend van alsmaar oplopende personeelstekorten over de gehele linie van de economie zal naar verwachting niet doorzetten bij minder groei, meldt Van Gennip. Zij wijst er in dit kader op dat het aantal vacatures per 100 werklozen in het derde kwartaal van 2022 is afgenomen van 143 naar 121. Dit laat volgens de minister echter onverlet dat er sprake blijft van krapte en dat de hele samenleving hier de gevolgen van ervaart.

Volgens haar zal met het verminderen van de conjuncturele krapte het met name binnen sectoren waar die krapte een meer structureel karakter heeft, moeilijk blijven om voldoende mensen te vinden. Een van de sectoren die Van Gennip daarbij als voorbeeld noemt, is het onderwijs.

Aanvullende maatregelen

In de brief staat ook dat het kabinet aanvullende maatregelen verkent om de krapte op onder andere de onderwijsarbeidsmarkt aan te pakken. Deze maatregelen worden samen met de sociale partners getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en doelmatigheid:

  • Werk meer lonend maken, bijvoorbeeld door de arbeidskorting te verhogen.
  • Vergroten arbeidsaanbod, bijvoorbeeld door middel van voltijds- of meerurenbonus.
  • Financiële ondersteuning bij overstap naar structurele kraptesectoren, waaronder onderwijs.

Van Gennip tempert overigens direct wat we van deze maatregelen mogen verwachten: ‘Met een stagnerend aantal werkenden in de toekomst én een aantal grote maatschappelijke uitdagingen moeten we accepteren dat niet alles tegelijkertijd kan.’

Lees meer…

Deel dit bericht: