In de verkenning Jonge professionals in het primair onderwijs brengt het Arbeidsmarktplatform PO de wensen en behoeften van jonge startende leraren in beeld.

Uit de verkenning blijkt dat jonge startende leraren heel veel van hun beroep houden: ze zijn er intrinsiek voor gemotiveerd en krijgen er energie van. Tegelijkertijd kost het sommige starters energie, bijvoorbeeld doordat de lesvoorbereiding en het klassenmanagement veel inspanning vergen. De administratieve taken naast het lesgeven lijken het grootste knelpunt voor jonge starters.

Verder blijkt dat zij veel waarde hechten aan een goede sfeer op de werkvloer en daarbuiten. Ook vinden ze het belangrijk dat ze bij collega’s terecht kunnen en als gelijkwaardigen worden gezien. Tevens verwachten ze salarisgroei en doorgroeimogelijkheden en hebben ze behoefte aan een langetermijnperspectief.

Tot slot geven ze aan dat flexibiliteit belangrijk is voor een goede balans tussen werk en privé. Ze hebben moeite met het strakke ritme en de vaste vakantieperiodes van het primair onderwijs.

Het Arbeidsmarktplatform heeft een visual van de verkenning gemaakt.

Praktijkverhaal met tips

Op de website van het Arbeidsmarktplatform staat ook een praktijkverhaal met tips voor een goede verbinding tussen nieuwelingen en oudere leraren. De tips komen van stage-expert Maarten Brand.

Lees het praktijkverhaal Jong startende professionals: Zo hou je generatie Z aan boord.

Deel dit bericht: