Voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) stelt dat de discussie over het gelijktrekken van de meivakantie aantoont dat ‘de politiek worstelt met de wijze hoe om te gaan met het geven van vertrouwen, autonomie en professionele ruimte’.

Van Haren reageert fel op het nieuws dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil dat overal in het land de meivakantie in dezelfde twee weken valt. De staatssecretaris zegt dat te willen, omdat volgens hem de huidige timing van de meivakantie voor ouders ‘een ramp’ kan zijn. De voorzitter van de AVS zegt dat de scholen zelf wel kunnen bepalen hoe de meivakantie wordt gepland, in overleg met hun medezeggenschapsraden.

Zij verwijst daarbij naar het Rijnlandse overlegmodel. ‘We willen in Nederland vooral werken vanuit het Rijnlandse model dat uitgaat van vertrouwen, autonomie en samenwerking. Dit in goede tegenstelling tot het Angelsaksische model, dat uitgaat van top-downstructuur, individualisme, controle en competitie.’ Volgens haar krijgen schoolleiders van dat laatste ‘meer dan eens grijze haren’.

Deel dit bericht: