In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek

Twee jaar na de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar rond techniek gevonden. Dat concluderen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW en minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Zij baseren zich op de voortgangsrapportage en monitor van het Techniekpact. Daarin staat dat duizenden bedrijven betrokken zijn bij het verbeteren van de beeldvorming van de technische sector bij kinderen en jongeren. Binnen de publiek-private samenwerkingsverbanden heeft het bedrijfsleven ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd. Dit heeft als resultaat dat de positieve trend van meer instroom in bètatechniek-opleidingen zich doorzet.

Staatssecretaris Dekker benadrukt naar aanleiding van de voortgangsrapportage en de monitor dat het belangrijk is om kinderen vroeg uit te dagen om techniek leuk te vinden: ‘Leerlingen zijn al jong nieuwsgierig en dat moet je stimuleren. Dat kan als je al op de basisschool spelenderwijs begint en ervoor zorgt dat je op de middelbare school de interesse voor techniek vasthoudt. Je ziet ook al resultaten: leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen steeds vaker voor een bètaprofiel. In het VWO zit dit percentage op 62 procent.’

Delen