De Belastingdienst legt basisscholen vele honderdduizenden euro’s naheffingen op voor te hoge vrijwilligersvergoedingen, meldt RTL Nieuws.

Het gaat om naheffingen over de vergoeding die scholen betalen aan vrijwillige overblijfouders. De maximale vergoeding die vrijwilligers van 23 jaar of ouder mogen ontvangen, bedraagt 4,50 euro per uur met een maximum van 150 euro per maand of 1500 euro per jaar.

Deze maximale tarieven zijn ingesteld om een duidelijke afgrenzing met beroepsmatige arbeid te geven. Voldoet men aan de maximale normbedragen per uur, maand en jaar dan spreekt de Belastingdienst van ‘geen-marktconforme beloning’ en is er geen loon- en inkomstenbelasting verschuldigd. De Belastingdienst ziet overblijfouders die meer vergoed krijgen dan het toegestane maximum als werknemers, voor wie de scholen wel loonheffing moeten afdragen.

Honderdduizenden euro’s

RTL Nieuws meldt dat vier katholieke basisscholen in Vleuten en De Meern een aanslag van de Belastingdienst hebben gekregen van in totaal 200.000 euro. Het bestuur van deze scholen heeft volgens voorzitter Jeroen Hoogerwerf ‘met pijn in het hart’ betaald. ‘Van dat bedrag kan ik vier leraren aanstellen’, aldus Hoogerwerf.

Zes basisscholen van de Vereniging Vechtstreek en Venen kregen eerder dit jaar een naheffing van in totaal 300.000 euro in de bus. De scholen betalen de ouders 10 euro per overblijfbeurt. Directeur Nelleke Deelen-Geuze vindt de manier van rekenen van de Belastingdienst flauw. ‘Er komt meer bij kijken dan een uurtje op het schoolplein rondlopen’, zegt ze tegen RTL Nieuws. ‘Je praat ook over cursussen, vraagt mensen op andere momenten naar school te komen. Je wilt een brede inzet, een vrijwilligersinzet.’

De aanslag voor de zes scholen van de Vereniging Vechtstreek en Venen is na protest verlaagd naar 140.000 euro. Het schoolbestuur legt zich daar echter niet bij neer en stapt naar de rechter, meldt RTL Nieuws.

Dat meldt verder dat de Belastingdienst in 2002 een schoolbestuur in Amsterdam aansloeg voor een te hoge vrijwilligersvergoeding. In 2003 wilde het UWV premies vorderen bij overblijfouders van een school in Wageningen, maar de uitkeringsinstantie liet die claim weer vallen.

Het CDA wil dat de Belastingdienst stopt met het opleggen van dit soort heffingen aan basisscholen. Kamerlid Michel Rog wijst erop dat het kabinet voorstander is van de participatiesamenleving. ‘Deze overblijfouders helpen de school en krijgen daar een kleine vergoeding voor’, aldus Rog. Hij heeft er Kamervragen over gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW en zijn collega Eric Wiebes van Financiën.

Pas op!

VOS/ABB wijst erop dat er maximale vrijwilligersvergoedingen zijn. Die maximumnormen gelden voor alle instanties die werken met vrijwilligers. Het is belangrijk dat scholen dit weten, zodat zij niet alsnog hoge naheffingen moeten betalen.

Hoewel iedereen in Nederland de wet dient te kennen, zou het verstandig zijn van de Belastingdienst om dit nog eens bij scholen en andere instanties actief onder de aandacht te brengen. VOS/ABB doet dit altijd al als scholen op dit punt om advies vragen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: