Scholen mogen géén vrijwillige ouderbijdrage vragen voor activiteiten en kosten die direct verband houden met de kerndoelen en de toegang tot het onderwijs. Dit staat in een nieuwe brochure over de vrijwillige ouderbijdrage.

Scholen mogen wél een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten buiten de lessen om. Daarbij geldt dat leerlingen van wie de ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen niet van deze extra activiteiten mogen worden uitgesloten. Het maakt daarbij niet uit of ouders de bijdrage niet kúnnen of niet wíllen betalen.

Volgens een nieuwe beleidsregel, die in de nieuwe brochure wordt toegelicht, mogen scholen géén vrijwillige ouderbijdrage vragen voor activiteiten en kosten die direct verband houden met de kerndoelen en de toegang tot het onderwijs, inclusief de faciliteiten die onderdeel zijn van het schoolgebouw.

De Inspectie van het Onderwijs controleert of scholen zich hieraan houden. Als een school zich de regel overtreedt, kunnen ouders dit aan de inspectie melden.

In de nieuwe brochure over de vrijwillige ouderbijdrage staan voorbeelden van zaken waarvoor de school géén vrijwillige ouderbijdrage mag vragen:

 • Kluisjes (wel mag een borg worden gevraagd)
 • Mediatheek/bibliotheek
 • Wifi
 • Verzekeringen voor hardware die eigendom van de school zijn
 • Proefwerkpapier en lesmaterialen
 • Ouderavonden
 • Schoolgids
 • Fietsenstalling
 • Examenbundel en -trainingen
 • Mondelinge tentamens op locatie
 • Loopbaanoriëntatie- en begeleidingsbezoeken

De kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materialen die langer dan een jaar meegaan zijn wel voor de ouders. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Atlas
 • Woordenboek(en)
 • Agenda
 • Rekenmachine
 • Schriften, multomappen, pennen en dergelijke
 • Gereedschap
 • Sportkleding
 • Praktijkkleding

Scholen kunnen ouders vragen een laptop of tablet aan te schaffen. Als ouders dit niet doen, moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen.

Lees meer…

Deel dit bericht: