Het huidige demissionaire kabinet neemt geen besluit meer over het gezonder maken van de scholen. Dat heeft te maken met mogelijk zeer hoge kosten  en met extra druk die erdoor op het onderwijs kan komen te liggen. Dat staat in een brief die demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mede namens onderwijsminister Arie Slob naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De brief volgt op de RIVM-verkenning Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen die in november vorig jaar verscheen. Daarin stond onder andere dat met de invoering van een gezonde schoollunch in combinatie met meer bewegen op school het aandeel kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht in 20 jaar tijd zou kunnen dalen van 13,5% naar 10,2%. Het aandeel kinderen met obesitas zou in die periode kunnen afnemen van 2,8% naar 2,3%.

1,5 miljard euro per jaar

Uit de RIVM-verkenning kon ook worden afgeleid dat het ruim 1,5 miljard euro per jaar zou gaan kosten als we in Nederland alle basisschoolleerlingen een gezonde lunch willen geven en hen op school meer willen laten bewegen. Dat bedrag baseerde het RIVM op de aanname dat de ouders bereid zouden zijn om daar met elkaar ruim 1 miljard euro per jaar voor uit te trekken.

De kosten voor een gezonde lunch op school bedragen volgens het RIVM 2,40 euro per dag. In combinatie met extra beweegactiviteiten zou het 4,50 euro per dag worden. Ouders geven volgens het RIVM aan hiervoor 1,75 euro per dag per kind te willen betalen. ‘Omdat niet alle kosten daarmee gedekt zijn, is aanvullende financiële ondersteuning nodig’, zo meldde het RIVM. Die benodigde aanvullende financiële ondersteuning (van de overheid) zou dus 1,5 miljard euro per jaar bedragen.

Bredere context van investeringen

In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft Blokhuis namens het demissionaire kabinet aan dat ‘in de bredere context van meer investeringen’ een eventueel besluit over gezonde schoollunches en meer bewegen wordt doorgeschoven naar de volgende regeerperiode. Hij meldt ook dat het onderwijsveld extra wordt belast als de basisscholen gezonder moeten worden. Die belasting komt ‘bovenop de huidige werkdruk en de uitdagingen die de coronacrisis voor het onderwijs met zich meebrengen’. Ook dat is een reden voor het huidige kabinet om er geen besluit meer over te nemen.

In de brief geeft Blokhuis verder aan dat er vijf scenario’s zijn geschetst om scholen gezonder te maken:

  1. Gezonde zelfsmeerlunch in combinatie met meer bewegen op basisscholen
  2. Gezonde zelfsmeerlunch zonder meer bewegen op basisscholen
  3. Invoering van groenten en fruit op basisscholen
  4. Invoering van gezond eten in voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs
  5. Programma Gezonde School intensiveren van basisscholen t/m mbo

Uitgangspunt is dat scholen een vrije keus hebben om deel te nemen en dat er ruimte is om de concepten naar eigen wens vorm te geven, zo staat in de brief. Aan de verschillende scenario’s hangen prijskaartjes van enkele miljoenen tot ruim 1 miljard euro per jaar. Dat is dus minder dan het bedrag dat kon worden afgeleid uit de RIVM-verkenning.

Lees meer…

Deel dit bericht: