De Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) en het platform voor toezichthouders VTOI-NVTK hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Er is overeenstemming over een algemene salarisverhoging met 3,2% per 1 maart 2023.

Het onderhandelaarsakkoord werd al bereikt op 3 juli, maar de VvOB en VTOI-NVTK besloten om het pas bekend te maken nadat er een akkoord zou zijn over de reguliere cao’s in het funderend onderwijs. De nieuwe bestuurders-cao heeft een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024.

Het onderhandelaarsakkoord zal binnenkort worden voorgelegd aan de leden van de VvOB en VTOI-NVTK.

Lees meer…

Deel dit bericht: