In de Tweede Kamer zijn bezwaren tegen het wetsvoorstel om de bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen structureel te maken. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is ertegen, zo bleek donderdagavond tijdens een debat over dit voorstel.

VOS/ABB en andere onderwijsorganisaties dringen bij de Tweede Kamer aan op structurele bekostiging van g/hvo. In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs wordt gevraagd om steun voor het wetsvoorstel van de leden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA).

Deze vorm van onderwijs biedt ouders de mogelijkheid om hun kinderen binnen de openbare school lessen te laten volgen die passen bij hun godsdienstige en levensbeschouwelijke uitgangspunten. Als ouders erom vragen, moet de openbare school gelegenheid bieden tot g/hvo. Dat is bij wet vastgelegd. G/hvo wordt aan circa 75.000 leerlingen gegeven. Hiermee is het onmisbaar voor het openbaar basisonderwijs.

De financiering bestaat tot nu toe uit een niet-structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar. Als de financiering structureel wordt, kan leerlingen en hun ouders alsmede de openbare basisscholen, de circa 600 g/hvo-vakdocenten en lerarenopleidingen zekerheid worden geboden.

Bezwaren

Staatssecretaris Dekker liet donderdagavond tijdens het debat in de Kamer weten geen voorstander te zijn van structurele overheidsfinanciering van g/hvo. Ouders die dit soort onderwijs willen voor hun kinderen, kunnen volgens hem ook elders terecht. Bovendien vroeg Dekker zich af waar het geld vandaan moet komen.

De Tweede Kamerleden Karin Straus (VVD) en Jasper van Dijk (SP) merkten tijdens het debat op dat g/hvo een verzuild aanbod is. Van Dijk heeft na het debat aan VOS/ABB laten weten dat zijn partij nog geen definitief standpunt heeft ingenomen.

Eppo Bruins (ChristenUnie) wees erop dat kinderen ook in andere lessen leren over geestelijke stromingen.