Op 16 januari is er bij VOS/ABB is Woerden een bijeenkomst over actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Deze bijeenkomst organiseren wij met onze huisvestingspartner HEVO. Deelname is gratis als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB.

HEVO zal de meest actuele inzichten bespreken, mede in aansluiting op de behandeling van onderwijshuisvesting in de Tweede Kamer op 1 december jongstleden. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Actualiteiten en context:
    – vervangings- en verduurzamingsopgave
    – stand van zaken wetsvoorstel IHP (integraal huisvestingsplan)
    – mee-investeren als schoolbestuur: hoe dan?
  • Van IHP naar uitvoering van projecten: het uitvoeringsprogramma als instrument
  • Bouwheerschap en samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur: balans tussen regie en autonomie
  • Standaardisatie scholenbouw: kansen en mogelijkheden

De bijeenkomst is op maandag 16 januari van 13.00 tot 16.30 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Het maximumaantal deelnemers is 20.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst onderwijshuisvesting’. Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.

Deel dit bericht: