Bij nieuwbouw of renovatie moeten schoolgebouwen meteen geschikt gemaakt worden voor inclusief onderwijs. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij wijst erop dat de wettelijke minimumeisen voor onderwijshuisvesting met name voor inclusief onderwijs nog niet duidelijk genoeg zijn. Hij wil daarom een werkgroep van deskundigen vragen om in kaart te brengen wat nodig is om schoolgebouwen geschikt te maken voor inclusief onderwijs, voortbouwend op het kwaliteitskader voor onderwijshuisvesting. Als gemeenten de eisen voor inclusief onderwijs verwerken in hun integraalhuisvestingsplan, meldt Wiersma, kunnen schoolgebouwen ‘steeds inclusiever’ worden.

Als voorbeeld van wat nodig is om scholen geschikt te maken voor inclusief onderwijs, noemt de minister de aanwezigheid van prikkelarme ruimtes die sommige leerlingen nodig hebben om goed te functioneren.

Lees meer…

Deel dit bericht: