Bijeenkomsten WNRA (normalisering rechtspositie)

VOS/ABB organiseert in januari drie bijeenkomsten over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Deze bijeenkomsten zijn met name interessant voor P&O’ers, onderwijsbestuurders, beleidsmedewerkers en andere functionarissen met personeelsbeleid in hun portefeuille.

Naar verwachting zal op 1 januari 2020 de WNRA worden ingevoerd. Voor personeel in het openbaar onderwijs zal dit betekenen dat zij niet meer werkzaam zijn op basis van een publiekrechtelijke aanstelling, maar op basis van een arbeidsovereenkomst. Niet langer het bestuursrecht, maar het Burgerlijk Wetboek zal dan van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen het schoolbestuur als werkgever en het personeel.

Besturen zullen dit schooljaar moeten beginnen met de voorbereiding op de nieuwe wetgeving. VOS/ABB wil u daarbij graag helpen. Daarom organiseren onze Onderwijsjuristen in januari 2019 themabijeenkomsten in de regio’s Noord, Midden en Zuid.

In de bijeenkomsten wordt inhoudelijk aandacht besteed aan de gevolgen van de WNRA en krijgt u handvatten waarmee u deze nieuwe wet in uw organisatie kunt implementeren. Na het bezoeken van deze bijeenkomst zult u zelf in staat zijn om uw bestuur voor te bereiden op de invoering van de WNRA op 1 januari 2020.

De bijeenkomsten zijn met name interessant voor P&O’ers, onderwijsbestuurders, beleidsmedewerkers en andere functionarissen bij wie het personeelsbeleid als aandachtsgebied geldt.

Wanneer, waar en aanmelden

De bijeenkomsten zijn op de volgende data:

  • 17 januari 2019 – regio Noord
  • 24 januari 2019 – regio Midden
  • 31 januari 2019 – regio Zuid

De bijeenkomsten duren van 13:00 uur tot uiterlijk 16:30 uur. Vanaf 12:15 uur kunt u binnenlopen. Wij verzorgen koffie, thee en lunch. De exacte locaties liggen nog niet vast; die worden op een later moment bekendgemaakt.

Alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan een van de bijeenkomsten deelnemen (de bijeenkomsten zijn dus niet toegankelijk voor niet-leden!). Deelname kost 50 euro per persoon (btw-vrij).

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst WNRA’ en de regio van uw keuze en de bijbehorende datum. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Verdieping in arbeidsrecht

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB helpen u ook bij uw verdieping in het arbeidsrecht. In het najaar van 2019 organiseren zij de cursus Arbeidsrecht.

Deze cursus behandelt de hoofdlijnen van het arbeidsrecht en richt zich op P&O’ers en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Schrijf dit vast in uw agenda!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl