VOS/ABB houdt in januari en februari in totaal zeven scholingsbijeenkomsten over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze scholingsbijeenkomsten zijn met name interessant voor P&O’ers, onderwijsbestuurders, beleidsmedewerkers en andere functionarissen met personeelsbeleid in hun portefeuille.

Let op: de scholingsbijeenkomsten op 17 januari in Sneek en op 24 januari en 31 januari in Woerden zitten vol. Daar kunt u zich niet meer voor aanmelden. 

Naar verwachting zal op 1 januari 2020 de Wnra worden ingevoerd. Voor personeel in het openbaar onderwijs zal dit betekenen dat zij niet meer werkzaam zijn op basis van een publiekrechtelijke aanstelling, maar op basis van een arbeidsovereenkomst. Niet langer het bestuursrecht, maar het Burgerlijk Wetboek zal dan van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen het schoolbestuur als werkgever en het personeel.

Besturen zullen dit schooljaar moeten beginnen met de voorbereiding op de nieuwe wetgeving. VOS/ABB wil u daarbij graag helpen. Daarom houden onze Onderwijsjuristen in januari 2019 scholingsbijeenkomsten, in de regio’s Noord, Midden, Zuidwest en Zuid.

De scholingsbijeenkomsten besteden inhoudelijk aandacht aan de gevolgen van de Wnra. U krijgt u handvatten waarmee u deze nieuwe wet in uw organisatie kunt implementeren. Na het bijwonen van deze scholingsbijeenkomst zult u zelf in staat zijn om uw bestuur voor te bereiden op de invoering van de Wnra op 1 januari 2020.

Deze scholingsbijeenkomsten zijn met name interessant voor P&O’ers, onderwijsbestuurders, beleidsmedewerkers en andere functionarissen bij wie het personeelsbeleid als aandachtsgebied geldt.

Wanneer, waar en aanmelden

De scholingsbijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:

De scholingsbijeenkomsten duren van 13:00 uur tot uiterlijk 16:30 uur. Vanaf 12:15 uur kunt u binnenlopen. Wij verzorgen koffie, thee en lunch.

Alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan een van de scholingsbijeenkomsten deelnemen (de scholingsbijeenkomsten zijn dus niet toegankelijk voor niet-leden!). Deelname kost slechts 50 euro per persoon (btw-vrij).

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Scholingsbijeenkomst Wnra’ en de regio van uw keuze en de bijbehorende datum. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Let op: de scholingsbijeenkomsten op 17 januari in Sneek en op 24 januari en 31 januari in Woerden zitten vol. Daar kunt u zich niet meer voor aanmelden.

Verdieping in arbeidsrecht

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB helpen u ook bij uw verdieping in het arbeidsrecht. In het najaar van 2019 organiseren zij de cursus Arbeidsrecht.

Deze cursus behandelt de hoofdlijnen van het arbeidsrecht en richt zich op P&O’ers en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Schrijf dit vast in uw agenda!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: