In het primair en voortgezet onderwijs is volgens onderwijsminister Arie Slob  volop aandacht voor het toepassen van ICT bij het leren. Dat is het belangrijkste resultaat van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is een samenwerkingsverband van de ministeries van OCW en Economische Zaken, de PO-Raad en de VO-raad. Het heeft tot doel om belemmeringen weg te nemen, zodat ICT ‘nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar wordt’, zo staat op de website van het project.

Volgens Slob heeft het project ertoe bijgedragen dat vrijwel elke school moderne digitale middelen inzet om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Ook is door het Doorbraakproject ‘een aantal randvoorwaarden voor veilige en toegankelijke digitalisering van het onderwijs verbeterd’, aldus de minister.

De brief van Slob hoort bij de brochure Doorbraakproject Onderwijs & ICT die hij ook naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Deel dit bericht: