Het is haalbaar om de bijgestelde kerndoelen voor de basisvaardigheden op tijd en met voldoende kwaliteit op te leveren. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer.

Een tussenbalans over de bijstelling van de kerndoelen basisvaardigheden taal en rekenen/wiskunde levert volgens Wiersma een positief beeld op. Hij meldt dat alle scholen die subsidie voor het verbeteren van de basisvaardigheden hebben gekregen, hiermee aan de slag zijn. ‘De basisteams die de scholen ondersteunen hebben inmiddels met 115 scholen contact gehad. Deze scholen geven aan dat heldere doelen, met specificatie van het beheersingsniveau, scholen in de toekomst nog beter in staat stellen om te werken aan de basisvaardigheden’, aldus de minister.

De eerste conceptkerndoelen zijn conform planning af en voldoen aan de criteria die Wiersma in de werkopdracht heeft meegegeven. ‘Ze zijn concreet, beschrijven duidelijk welk niveau van beheersing wordt verwacht en passen bij de eisen van de tijd. Dit geeft de leraar houvast.’

Er wordt ook gewerkt aan nieuwe conceptkerndoelen voor burgerschapsonderwijs en digitale geletterdheid. Die doelen zullen naar verwachting in het voorjaar af zijn. ‘De totaalset zal na de zomer van 2023 worden opgeleverd’, aldus Wiersma.

Lees meer…

Deel dit bericht: