Scholen kunnen naar verwachting in maart opnieuw subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Dat meldt het ministerie van OCW.

Het gaat om rekenen, beheersing van de Nederlandse taal, burgerschapskennis en digitale vaardigheden. Als uw school van plan is om de subsidie aan te vragen, kunt u alvast voorbereidingen treffen. Bekijk bijvoorbeeld de handreikingen om interventies in te vullen, informeer de medezeggenschapsraad en denk na over een nulmeting.

Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen staat meer informatie.

Deel dit bericht: