In Nieuws, Passend onderwijs, Wetgeving en regelgeving passend onderwijs

Het ziet er naar uit dat de btw-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden blijft. Staatssecretaris Dekker heeft hierover toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer.

Sinds 1 augustus 2014, bij de invoering van de Wet passend onderwijs, gold er een overgangsmaatregel waardoor samenwerkingsverbanden passend onderwijs waren vrijgesteld van btw-heffing. Na recente uitspraken van Sander Dekker in het Algemeen Overleg over passend onderwijs is de verwachting dat samenwerkingsverbanden ook na 1 augustus 2016 kunnen profiteren van de btw-vrijstelling.

Per die datum zullen samenwerkingsverbanden waarschijnlijk worden aangemerkt als sociaal-culturele instellingen, waardoor ze een beroep kunnen doen op wettelijke btw-vrijstelling. Verwacht wordt dat dit met Prinsjesdag wordt bevestigd. De vrijstelling geldt voor werkzaamheden die worden verricht in het kader van het ondersteuningsplan. Ook ambulante begeleiding is vrijgesteld van btw.

Meer informatie: Helpdesk VOS/ABB, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Delen