De nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs blijven in elk geval tot 1 augustus 2016 vrijgesteld van btw. Dat hebben de ministeries van OCW en Financiën met elkaar afgesproken.

Voor de zomervakantie zei staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een algemeen overleg in de Tweede Kamer dat het onderwijs tot 1 augustus 2016 gevrijwaard blijft van btw bij de detachering van personeel. De huidige regelgeving hiervoor verandert tot die tijd niet, zo liet hij toen weten.

Die toezegging had ook betrekking op de nieuwe samenwerkingsverbanden. Dekker zei toen ook dat de huidige regelgeving in strijd is met Europese wetgeving en dat er op termijn wat moet veranderen.

De btw-kwestie is inmiddels besproken in het bekostigingsoverleg. Het ministerie van OCW laat weten dat het volgende met het ministerie van Financiën is afgesproken:

  • De huidige vrijstelling voor samenwerkingsverbanden WSNS en REC’s is tot 1 augustus 2016 ook van toepassing op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
  • In de tussenliggende periode zullen de ministeries van OCW en Financiën in nauwe samenwerking met het onderwijsveld de btw-gevolgen van de Wet passend onderwijs in beeld brengen voor de periode na 1 augustus 2016.

Dit betekent dus dat de samenwerkingsverbanden passend onderwijs tot 1 augustus 2016 zijn vrijgesteld van btw. Ze hoeven geen btw te betalen over detacheringen in het kader van een ondersteuningsplan. Daarbij kan worden gedacht aan de detachering van een coördinator van een school aan een samenwerkingsverband.

De afspraken willen niet zeggen dat álles btw-vrij is. De btw die bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf of een schilder aan het samenwerkingsverband in rekening brengt in verband met de exploitatie van het gebouw kan niet worden afgetrokken.

Op basis van concrete situaties wordt bekeken welke constructies ook na 1 augustus 2016 btw-vrij kunnen blijven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: